Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Europeana 1914-1918

Title

Karel Mozetič: Spomini iz Galicije

Karel Mozetič

Description

  • Spomini so v obliki zgodbe in faktografskih podatkov z dodanimi fotografijami in skenogrami razglednic, ki jih je Mozetič pošiljal domov.
  • Karel Mozetič je prvo svetovno vojno doživel kot vpoklicani vojak v sestav Cesarsko kraljevega 17. pešpolka v Galiciji. Ranjen se je na Koroškem (Aflenz) zdravil in od tam prišel domov. Spomine na Vzhodno fronto je v obliki brošure, obogatene z razglednicami in predmeti pripravil Tone Šega, ki je mož njegove vnukinje.

People

Properties

Time

 • Date:

  • 1917-07-12
  • 1914-11-17
 • Temporal:

  • 2013-02-25 10:04:07 UTC
 • Place/Time:

  • Eastern Front

Provenance

References and relations

Location

 • Location:

  • Galicia, Ukrain
 • Place/Time:

  • Eastern Front
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)