Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Europeana 1914-1918

Title

Mijn oom Jules Bourgois

Göttingen Krijgsgevangen

Description

    • Mijn oom Jules Bourgois was de oudste broer van mijn vader. Hij heeft als soldaat in de eerste wereldoorlog krijgsgevangen geweest in Göttingen, alwaar hij in zijn vrije tijd medegevangenen portretteerde. Hierbij een korte CV van mijn oom en in bijlagen enkele foto's van zijn werken in die periode van zijn leven. Jules Bourgois ( Kortrijk, 1891 – 1973 ) Jules was de oudste van 8 kinderen en bleef vrijgezel. Hij woonde en werkte in de Veldstraat als zelfstandig goudsmid, juwelier o.m. voor Langen in de Leiestraat. In zijn jeugd volgde hij tekenlessen en de aanverwante vakken bij Edward Messeyne aan de stedelijke Academie, waar hij in 1914 de gouden medaille behaalde. Bij de 3de jagers te voet werd hij in Wereldoorlog I door de Duitsers krijgsgevangen genomen. Hij verbleef vier jaar in Göttingen. De vrouw van de kampoverste gaf faciliteiten en materiaal aan krijgsgevangene kunstenaars, die zich artistiek nog wilden uiten na het werken op het platteland bij de boeren. Hier schilderde hij meermaals de houten barakken na, alsook medegevangen in hun doen en laten, zoals Russische, Franse en Belgische krijgsgevangenen, o.a. “Franske van Mechelen”. Na de wapenstilstand volgde Jules in 1919 aan de Academie van Gent de teken- en schilderlessen naar levend model. Hij zou in het interbellum zijn beste schilderijen maken. Leielandschappen met het roten van het vlas, gezichten van de Heulebeek en de Groeningebeek, hoevetjes, dreven en parken, begijnhoven van Kortrijk en Gent, interieurs en portretten. Naast enkele treffende zelfportretten schilderde hij o.m. zijn broers Noël en Gerard, zijn zusters Rebecca en Beatrice, de industrieel Albert van Lerberghe en zijn echtgenote Aline Vandevyver, August Thienpont en een zekere Pintelon. Voor de kerk van St. Jan te Kortrijk schilderde hij het thema van St. Jan de Doper als kind met het Lam Gods, naar het schilderij van Murillo (1617-1682) in Londen. Deze begaafde kunstenaar, die kon wedijveren met Emile Claus, heeft talrijke fijngevoelige impressionistische doeken nagelaten. The Infant Saint John with the Lamb 1660-5 MURILLO, Bartolomé Esteban 1617 - 1682 NG176. Bought, 1840. Inscribed: ecce agnvs dei [Behold the Lamb of God]. Murillo depicted Saint John the Baptist many times, almost always as a child with a lamb, a symbol of Christ. This work is the companion piece to the 'Infant Christ as the Good Shepherd' (private collection), whose history it shared until 1840. The two pictures decorated the altar erected in the Plaza de Santa María la Blanca in Seville during the festivities for the church's inauguration in 1665, and were painted shortly before. The inscription is taken from the New Testament (John 1: 29 and 36). Oil on canvas 165 x 106 cm.

People

Classifications

Properties

Time

  • Temporal:

    • 2012-12-12 08:50:01 UTC

Provenance

References and relations

Entities
  • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)