Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Europeana 1914-1918

Title

Anton Kač - spomini na dedka

Anton Kač - memories of his grandfather

Description

  • 1 fotografija dedka Antona Kača v uniformi
  • Anton Kač se je odpravil v Trst, kjer se je nameraval odpraviti z ladjo v Ameriko. Načrte mu je prerkrižalo srečanje z bodočo ženo Karolino Jurančič. Skupaj sta se vrnila v Savinjsko dolino, se poročila in živela na najemniški kmetiji v Sv. Lovrencu, Šešče. Ker je bilo življenje na kmetiji težko je Anton odšel delat v rudnik Essen. Zaradi vpoklica v 87. pešpolk, ki je odhajal na fronto v Galicijo, se je vrnil domov. Na fronti je bil ranjen in zato so ga poslali domov na okrevanje. Po ozdravitvi so ga napotili na Soško fronto (leto 1917). Tudi tukaj je bil ranjen in si za svoje zasluge prislužil čin korporala. Po vojni se je zaposlil v rudniku Zabukovica, kjer je zbolel za kronično pljučno bolezen. S preživelimi pripadniki 87. pešpolka so se redno srečevali v celjski gostilni Turška mačka. Anton Kač je umrl leta 1965.

People

Classifications

Properties

Time

 • Temporal:

  • 2012-05-23 07:43:19 UTC
 • Place/Time:

  • Italian Front
  • Eastern Front

Provenance

References and relations

Location

 • Place/Time:

  • Italian Front
  • Eastern Front
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)