Title

BM011 Jan Bulíček, legionář v Rusku

BM011 Jan Buliček, russian legionary

Description

  • Pohled, portrétní fotografie - 19. 6. 1921 Přihláška o návratu - propuštění 1. 12. 1921 Dovolenka 2. 9. 1921 Čáslav Žádost o akcii z Legiobanky 9. 11. 1921 Portrétní fotografie Otýlie Kolářové
  • Dědeček paní Markové, Jan Bulíček/Buliček, prošel jako legionář ruskou frontu. Svobodný, odveden, vyučený krejčí. S druhým pěším plukem prošel Transsibiřskou magistrálu. Vrátil se v pořádku, o zraněních nevíme. 10. 7. 1917 v čs. armádě. Při shromáždění ve Vladivostoku dostali vojáci nové uniformy, tzv. návratovky. Před odjezdem poslal domů sestře portrétní fotografii. Po válce několik měsíců bez zaměstnání, prodal akcie Legiobanky, urgoval jejich vyplacení. Domů se vrátil na podzim 1921. V květnu 1922 se oženil s Otýlií Kolářovou (narozena 26. 4. 1888). Ta sloužila na zámečku v Kolodějích, kde se potkala se svým budoucím manželem. Začal pracovat jako hajný v Březí u Prahy, kde se jim narodila dcera Vlasta (narozena 4. 1. 1923), maminka paní Markové. Místo myslivce mu nabídli Lichtenštejnové. Až v roce 1929, když měla jít dcera do školy, byl přeložen (Snovídky u Bučovic). Zemřel už 1931 na následky fyzického vyčerpání z války. Vdova se znovu provdala, krátký sňatek. Vrátila se do svého rodiště, kde se dožila 67 let.

Classifications

Properties

Time

 • Temporal:

  • 2016-04-16 13:43:01 UTC
 • Place/Time:

  • Eastern Front

Provenance

 • Source:

  • User contributed content
 • Identifier:

  • 20733
 • Institution:

 • Provider:

 • Providing country:

 • First published in Europeana:

  • 2016-07-27
 • Last updated in Europeana:

  • 2016-07-27

Copyright

 • Rights:

  • http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

References and relations

Location

 • Location:

  • Vladisvostok
  • #43.1810199,131.99531179999997
 • Place/Time:

  • Eastern Front
Longitude: "131.99532"
Latitude: "43.18102"

Find out more

View at Europeana 1914-1918 .

Can I use it?

Free Re-use
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)

 • Place names (Places)