Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Europeana 1914-1918

Title

Gebroeders Boomsma

Brothers Boomsma

Description

  • 30a Soldatenliedjes van den dichter zanger J.H. Speenhoff, 1916 30b Boek: Mobilisatie-herinneringen van een landweerman / schimmenspel van C.J.M. Acket, woorden van J.B.S. 30c Boek: Notities van een Landstorm man
  • De objecten komen uit de bezittingen van de broers Rein en Pipi Boomsma. De moeder van Rein en Pipi was de zuster van de grootmoeder van de inbrengers. Echtpaar had drie zoons: de drie zoons zijn bij elkaar blijven wonen in één huis: Rein en Pipi zijn twee van deze broers. Zij hadden veel spullen bewaard en gooiden niks weg. Over de herkomst van de objecten is verder niets bekend.

People

Classifications

Properties

Time

 • Temporal:

  • 2014-11-18 13:28:44 UTC

Provenance

 • Source:

  • User contributed content
 • Identifier:

  • 18409
 • Institution:

 • Provider:

 • Providing country:

 • First published in Europeana:

  • 2015-03-06
 • Last updated in Europeana:

  • 2016-07-27

References and relations

Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)