Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Europeana 1914-1918

Title

Alphons Geirnaert, soldaat in de IJzer-streek

Alphonse Geirnaert, soldier on the Belgian front

Description

  • Alphons Geirnaert, geboren op 7 september 1890 te Selraete Trouwboekje van hem en zijn vrouw Isabella Julia Dumonceau geboren op 1 oktober 1891 te Hamont, provincie Limburg. Ze zijn getrouwd op 27 september 1919. Mevrouw was meid in Limburg. Zij is in Arnhem terecht gekomen, ze mochten daar niets kwaads zeggen van de Duitsland. Ze kende haar man toen nog niet. Ze zijn via Bergen op Zoom doorgestuurd naar Middelburg. Ze kregen daar van de mensen paardendekens, omdat de mensen dachten dat zij niets hadden. Die dekens gooiden zij eigenlijk in een hoekje neer, want ze waren erg vies…Hammen werden hoog in de schoorsteen gehangen, omdat men bang was dat Meneer was zelf het meest trots op zijn Yser-diploma. Dit was een eer die hij na de oorlog kreeg, omdat hij zo veel deel had genomen bij de verschillende veldslagen. Hierop een handtekening van de koning. Op het vaandel staan de plaatsen in de ijzerstreek waar hij aanwezig is geweest, plaatsen als Merken, Zarren en Termonde-Dendermonde staan vermeld. Ook is het menu bewaard gebleven van het diner dat in de jaren 60 georganiseerd werd ter ere van de oorlogshelden, veteranenbijeenkomst. Bij deze bijeenkomsten kregen ze medailles. Bij de medailles zit een Yser-medaille, deze hoort vermoedelijk bij het Yser-diploma. Hij droeg de medailles ook bij officiële bijeenkomsten. Hij was een laagste rang soldaat, maar toch kreeg hij hoe ouder hij werd steeds mooiere medailles. Meneer was maar 1.60 m en toen hij ouder werd, werd hij kleiner, waardoor hij helemaal onder de medailles zat als hij ze opspelde. Bij de documenten van objectnummer 513, zitten ook documenten die horen bij de verkregen medailles. In de doos met medailles zit ook het horloge van meneer nog. Foto’s van meneer, drie stuks. Op foto van twee staande mannen is hij de rechter. Bij de foto met de mitrailleur is de muts die hij daar op had bewaard gebleven. Ook zijn dogtag is bewaard gebleven. Die hoort om de pols, er waren nog geen hangertjes. Tijdens zijn training had hij geleerd met zijn bajonet te steken en te draaien. In het echt bleven de mensen dan eraan ‘hangen’. Hij vertelde dat hij het dan moeilijk vond om hen dan van zijn wapen ‘af te trappen’. Meneer Geirnaert heeft allebei de oorlogen meegemaakt en eraan deelgenomen. Hij is in 1974 gestorven op 84-jarige leeftijd. Mevrouw Vandenbulcke heeft alle objecten en documenten door erfenis in haar bezit gekregen. Andere familieleden wilden de ‘oude rommel’ niet hebben. De spullen lagen in een doos op zolder en haar man wees haar erop dat het nu 100 jaar geleden is. Zodoende zijn ze hiernaartoe gekomen om het verhaal te vertellen en de objecten te laten digitaliseren.

People

Properties

Time

 • Temporal:

  • 2014-06-11 11:59:40 UTC
 • Place/Time:

  • Western Front

Provenance

 • Source:

  • User contributed content
 • Identifier:

  • 16002
 • Institution:

 • Provider:

 • Providing country:

 • First published in Europeana:

  • 2014-11-04
 • Last updated in Europeana:

  • 2016-07-27

References and relations

Location

 • Location:

  • Belgische front
 • Place/Time:

  • Western Front
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)