Title

Cesta domov Adama Šablu

Adam Sabla´s way home

Description

  • Fotografia. Listina.
  • Na fotografii je zobrazený môj otec Adam Šabla. Moji rodičia sa zosobášili v roku 1913. O rok neskôr sa im narodila dcéra Darina. Neviem presný dátum otcovho narukovania, no bojoval na východnom fronte a bol v pešom pluku. Vrátil sa až v roku 1920. Mamička s dcérou Darinkou prežívala ťažkých šesť rokov v osamotení svojej roľníckej rodiny. Na fronte otec prešiel na ruskú stranu, 1.10.1916 sa zo zajateckého tábora prihlásil do Čs. légií v Rusku. Vojenskú službu vykonával od 13.7.1917 do 6.2.1920. Strastiplnou cestou sa prebojovávali jednotky čs. légií po skončení vojny cez Sibír a z Vladivostoku boli pripravené lode, ktoré ich dopravili do Európy.

People

Classifications

Properties

Time

 • Temporal:

  • 2013-11-29 10:04:07 UTC
 • Place/Time:

  • Eastern Front

Provenance

 • Source:

  • User contributed content
 • Identifier:

  • 10506
 • Institution:

 • Provider:

 • Providing country:

 • First published in Europeana:

  • 2014-01-10
 • Last updated in Europeana:

  • 2016-07-27

Copyright

 • Rights:

  • http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

References and relations

Location

 • Place/Time:

  • Eastern Front

Find out more

View at Europeana 1914-1918 .

Can I use it?

Free Re-use
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)