[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Het verhaal van mijn grootvader Honoré Vandierendonck, item 11

Description

  • Honoré werd geboren op 08.10.1890 in Zedelgem (B). Hij huwde in 1924 te Veldegem met Sylvie Verduyn. Sylvie Verduyn was het tweede kind van Hendricus Verduyn en Sidonie Ryde. Honoré is overleden op 19.07.1970 in Veldegem, 79 jaar oud. Hij werd begraven op 23.07.1970 te Veldegem. De lijkdienst had plaats in de parochiekerk van Maria te Veldegem om 09u30. Er was bijeenkomst aan het sterfhuis, Alfons Meulemanstraat 65, te Veldegem om 09u00. Rozenkrans werd gebeden in de kerk op woensdag 22 juli om 13u30. Hij werd begraven op het kerkhof dat toen nog rond de kerk lag. Honoré was Oud strijder 1914-1918. Ik lees in een brief van eind jaren negentig van grootmoeder Sylvie gericht aan haar nicht Marie Hoornaert in Detroit, Amerika dat Honoré “vier jaar Kriegsgevangen is geweest in Duitsland in den ouden oorloog”. “ De Belgen vloeken en zweren, De Fransen drinken en smeren, De Britten wassen en scheren, De Duitsers vechten als beren, En allen zien de meisjes géren.” Volksrijmpje, lente 1915. Uit de gids van “In Flanders Field Museum” in de Lakenhallen van Ieper citeer ik nog het volgende interview uit onze plaatselijke regio: De evacuatie: “’k weet nog dat er bij ons Belgische soldaten sliepen. Moeder zei: “’k wil alleszins niet bij den Duits zijn. Hij gaat ons uitmoorden.” “Vrouwmens” zei die soldaat “ zou je geloven, hoe slecht het ook gaat, het kan nooit slechter gaan dan als je vlucht. Blijf waar je zijt”. We zijn de hele oorlog op ’t Veld gebleven’”. (uit een interview; Julien Catrysse, ’t Veld, gehucht van Aartrijke). Ook van mijn moeder hoorde ik, die het dan ook weer van haar moeder en vader vernam, dat het voor de mensen in de streek niet zo slecht was tijdens de groten oorlog vergeleken met de tweede wereldoorlog. Mijn grootmoeder vertelde dat er in Veldegem genoeg eten was en zij geen honger moesten lijden, wat niet het geval was in de tweede wereldoorlog. In de omtrek in 1914-1918 waren de meeste mensen landbouwers en hadden ook kippen en kweekten konijnen. Dit was evenwel anders voor de mensen die in de steden woonden. Op https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/26147 kan men lezen dat Zedelgem tijdens de 1e wereldoorlog een niet te onderschatten rol als logistiek centrum voor de Duitse bezetter speelde gezien er ook een station was. Nu woonde mijn grootmoeder nog bij haar ouders op tien minuten wandelen van dat station. Bij hen op de boerderij “lagen de Duitsers met hun paarden” zei ze. Mijn grootmoeder was dan een jaar of 16. Ze waren heel vriendelijk en leerden haar een woordje Duits spreken. Ze mocht meeeten met hen. Die soldaten spraken voornamelijk over hun familie thuis en zongen heel veel. Ik heb van de kinderen van mijn overgrootouders enkel weet van Richard Verduyn die deelgenomen heeft aan de oorlog. Over de foto van Honoré in zijn legeruniform kan ik, na informatie te hebben ingewonnen bij Bart Van Reybrouck, gespecialiseerd in deze, zeggen dat het een uniform betreft van een Belgisch militair, genomen wellicht kort na WOI. De snit van het uniform van grootvader Honoré Vandierendonck is dit van een gewoon soldaat of “piot” genoemd. Evenwel was de betreffende persoon geen infanterist doch een karabinier bij het Tweede Jagers te voet. Verder kon die persoon nog zeggen dat het jammer was dat het volledige uniform niet zichtbaar is, want dan had hij kunnen zeggen of hij de graad van korporaal mocht dragen. Verdere vragen aan mijn moeder Linette Vandierendonck bevestigen dit. Linette zegt ook dat hij gewoon soldaat zou zijn geweest en hoogstwaarschijnlijk wel bij de karabiniers. Hij heeft altijd graag met geweren geschoten. Honoré zat tijdens WOI in Limburg. Al deze soldaten werden bijna onmiddellijk krijgsgevangen genomen. Volgens ons moeder vertelt zouden toen alle officieren bijna onmiddellijk doodgeschoten geweest zijn, daar waar de soldaten krijgsgevangen genomen werden. Honoré heeft niet lang in het krijgsgevangenkamp gezeten. Gezien de mannen in Duitsland ook in dienst moesten was er ginder veel werk in de landbouw. In het kamp kwam men vrijwilligers vragen om te komen helpen werken op een boerderij. Honoré bood zich onmiddellijk aan, samen met nog iemand. Er werd hen onder andere de vraag gesteld of ze Katholiek waren of van een andere godsdienst. De ene zei “anders” en Honoré zei “Katholiek”. “Ah ja” zegden de Duitsers tegen Honoré…..” gij moet niet werken op de zondag; de andere wel!”. Die andere persoon werd toch wel gestraft voor dat leugentje hé? Dus tijdens die vier jaar krijgsgevangenschap heeft Honoré steeds op een boerderij in Duitsland gewerkt en heeft altijd goed te eten gehad. Na twee jaar kwam de controle voor de krijgsgevangen aankloppen. De boerin moest één van de twee terug inleveren, maar mocht kiezen wie. Ze zou gezegd hebben: “ de eerste werkt goed maar kan verdorie veel eten…” en “de tweede eet alleen boterhammen met confituur maar doet geen klop.”. Dus weeral mocht Honoré blijven. Hij kende de boerenstiel heel goed. Hij kwam ook heel goed met de vijftigjarige boerin overeen. Honoré bleek daar heer en meester op het hof gedurende vier jaar. Hij mocht alles doen naar goeddunken. Na de oorlog kwam de boer terug maar daardoor was hij was zijn jobke kwijt. De boer en Honoré kwamen niet goed overeen. De boer wilde natuurlijk het hof weer naar zijn eigen hand zetten.Dus Honoré moest terug naar het kamp. Ook toen is hij daar niet lang meer gebleven. De oorlog was voorbij en ze mochten allemaal naar huis. In één van die laatste dagen is die boer Honoré nog komen opzoeken. Zijn vrouw was net overleden en hij zou het appreciëren als Honoré nog eens afscheid zou komen nemen. Honoré heeft dat toen gedaan met pijn in het hart. Hij was er echt niet goed van. Ook de manier waarop ze haar hadden “afgelegd”. Ze lag gewoon op wat ongedekte ruwe strobundels naast de stoof in de woonkamer. Het bleek dat grootvader die vrouw graag zag en als hij kans gekregen had was hij ginder gebleven. Verder vond ik in een doos nog twee van zijn medailles van de eerste wereldoorlog. Ook de broer van grootvader Honoré, Albert Vandierendonck was soldaat. Waar, daar heb ik geen idee van.

People

Classifications

Time

 • Temporal:

  • 2013-11-21 14:03:27 UTC

Provenance

 • Source:

  • User contributed content
 • Identifier:

  • 95597
  • 9999
 • Institution:

 • Provider:

 • Providing country:

 • First published in Europeana:

  • 2014-02-28
 • Last updated in Europeana:

  • 2016-07-27
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)