[Погребение на генерал А. И. Попов 6. IV. 1935 г. Хасково]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

[Погребение на генерал А. И. Попов 6. IV. 1935 г. Хасково]

Description

  • Оригинално заглавие - Погребение Генерала А. И. Попова 6 IV 1935 г. Хасково
  • Траурно шествие. На преден план опечаленото семейство, следвано от цивилни и военни граждани. Генерал А. Попов, за него : Александър Прокофиевич Попов (1882 - 1935) - генерал-майор. Командва Платовския полк, с който пристига в България в края на 1921г. В България Платовският полк е разпределен в Хасково, където генерал Попов оглавява руската колония в продължение на 14 години. Умира в болница в София на 6 април 1935 г. Погребан е с военни почести в руската част от гробищата на Хасково на 9 април същата година. Неизвестният фотограф е датирал събитието с 3 дни по-рано, когато всъщност е починал генералът. Объркал е и първата буква на бащиното му име.

Properties

Time

 • Date:

  • [1935]

Additional rights information

 • Rights:

  • Петър Бойчев

Location

Longitude: "25.25, 25.55557, and 25.91667"
Latitude: "42.66667, 41.93415, and 41.83333"
Entities
 • Place names (Places)