Петър (Пейсах) Израелевич Габе (1857-1927), общественик и публицист, земеделец, новатор и икономист. Бащата на изтъкнатата българска поетеса, преводачка и общественичка Дора Габе (1888-1983)
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Петър (Пейсах) Израелевич Габе (1857-1927), общественик и публицист, земеделец, новатор и икономист. Бащата на изтъкнатата българска поетеса, преводачка и общественичка Дора Габе (1888-1983)

Description

  • Избран от Балчишка околия за народен представител в Осмото редовно народно събрание през 1894 г. Роден в Елисаветград, Украйна. Автор на книгите По земледелческия въпрос, Анкета върху румънския режим в Добруджа, Румъния и Добруджа - 1913-1916 г., По железно-пътната линия Девня - Добрич и др

Properties

Time

 • Date:

  • [1901, 1910]

Additional rights information

 • Rights:

  • Регионална библиотека Дора Габе - Добрич

Location

 • Location:

  • Добруджа
  • Елисаветград (Украйна)