Пейо Крачолов Яворов (1878-1914), един от най-големите български поети на 20 век. София, 21 юни 1905 г. Фотография на пощенска картичка с надпис: "На г-ца Дора Габе...."
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Пейо Крачолов Яворов (1878-1914), един от най-големите български поети на 20 век. София, 21 юни 1905 г. Фотография на пощенска картичка с надпис: "На г-ца Дора Габе...."

Description

    • Изтъкнатата българска поетеса, преводачка и общественичка Дора Габе (1888-1983), родена и израснала в Добруджа. През 1908 г. Дора Габе публикува първата си стихосбирка Теменуги, създадена с редакторската намеса на П. К. Яворов

Properties

Time

  • Date:

    • [1901, 1910]

Additional rights information

  • Rights:

    • Регионална библиотека Дора Габе - Добрич

Location

Longitude: "25.25, 23.32415, and 23.8"
Latitude: "42.66667, 42.69751, and 42.66667"
Entities
  • Place names (Places)