Фридрих Йосиф Хааз : Теодор Петрович : [Биографиен очерк] | Илиев, Атанас Трифонов
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Фридрих Йосиф Хааз : Теодор Петрович : [Биографиен очерк] | Илиев, Атанас Трифонов

Description

    • Статията е подписана А. Т. И.
    • Биографичен очерк за Фридрих Йосиф Хаас, роден на 24 авг. 1780 г. в герм. градче, близо до Кьолн. През 1802 г. се заселил в Русия, а през 1807 г. е назначен за гл. лекар в Москва и станал известен като Теодор Петрович. Освен за болните, той се грижил и за живота и подобряване усливията в затворите. Изключителен човеколюбец, оставил съчинение на фр. език "Позив (апел) към жените", поучавал за стойностите на худ. произведения.

Classifications

Properties

Time

  • Date:

    • [1900]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора