Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Годишно събрание и отчет на Музикално д-во "Кавал". Избор на : Настоятелство - председател А. Козаров, секретар Иван Желев, касиер Г. Михайлов, домакин-библиотекар Хр. Костакев, съветник Христо Фетфаджиев ; Музикален комитет - Т. К. Пъндев, Златан Станчев, Ал. Георгиев, Д. Долапчиева и Христо Маников -секретар на комитета ; Контролна комисия - И. Стоилов, Ст. Георгиев и Т. Велев ; Почетен председател - Петко Икономов ; Призив към задлъжнелите абонати ; Приключване на срока за записване на нови членове в дестката музикална китка "Родни звуци" ; Предстоящо откриване на сезона на д-во "Кавал" с представление на оп. "Гергана" от М-ро Атанасов ; Отговор относно лъжата на Берсенев, публикувана във в. "Музикален преглед" ; Д-во "Кавал" набира хористи за нов мъжки народен хор ; Годеж на Драгия Д. Драгиев с Донка Ниделкова ; Концерт на Господин Господинов и квартета на г. Янакиев в салона на д-во "Театър" ; По инициатива на Д. Долапчиев мъжката гимназия получава хармониум ; Ганчо Стоянов е новият учител по музика в търговската гимназия ; Христо Маников е назначен за стажант в мъжката гимназия ; Детската музик. "Китка" подготвя за новия сезон оперетата "Лъжите на Маркизата" от Л. Бордес ; Приготовления за предстоящия 25 годишен юбилей на културно просветното д-во "Театър".

Properties

Time

  • Date:

    • [1925]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора