Вести из чужбина : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Вести из чужбина : [Съобщения]

Description

  • Подписани: Lira.
  • Относно музикалните събития в: Прага - Два концерта на Будапещенската филхармония ; Концерти на Шаляпин, Pavel Ludikar, Lauritz Melachior, Mattia Yattistini и Emil Sauer ; Цикъл от концерти на Чехската филхармония ; Немският театър в Прага поставя оп. "Продадена невеста" от Сметана ; Концерт на френския компонист Liucent d`Indy. - Югославия - Люблянската опера представя за първи път Фьорстеровата опера "Ева". - Румънската нар. опера открива сезона с оп. "Борис Годунов" от Мусоргски. - Русия - Предстоящо представление на операта "Приключенията на кума лиса" от Леош Яначек. - Полша - Празненство на полската музика в Париж. - Австрия - Нова опера "Елианин Призрак" на Е. В. Корнголд. - Америка - Турне на А. Тосканини съвместно с оркестъра на "Scala di Milano" ; Годишен разход на страната за музика. - Италия - Концерт в Акропола на Вайнгатнер ; Нова опера "Yl. Compagno di ginoco" на Маскани, по текст на Габриела Заполска ; Представление на операта "Назарет" от Franc Yitadini. - Холандия - Турне на Хагската кооперативна опера в Европа.

Properties

Time

 • Date:

  • [1925]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "15.0, 14.42076, 25.0, 14.46667, and 14.41501"
Latitude: "49.75, 50.08804, 46.0, 50.08333, and 50.09267"
Entities
 • Place names (Places)