Вести от чужбина : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Вести от чужбина : [Съобщения]

Description

    • Относно музикални събития в: Югославия - Изпълнение на певческо дружество "Лисински" в Загреб. - Германия - Рихард Щраус написва концерт за пиано за лява ръка ; Преставления на опери в страната ; Хенделово музикално тържество в Лайпциг ; Тонова интерпретация на произведенията на поета Стринберг ; Дуисбургската опера поставя две опери на компониста Юри Ваисман ; Нюрнбергската опера представя творба на компониста Пфиунер. - Австрия - Директор на Виенската опера остава Шпак. - Чехия - Симфония от Рудолф Катен ; Опера от Ян Зелинка ; Гостуване на Берлинската филхармония в Прага. - Унгария - Тържества по случай 50-годишнината на Висшето музикално училище в Будапеща, основано от Франц Лист.

Classifications

Properties

Time

  • Date:

    • [1925]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "10.5 and 13.33333"
Latitude: "51.5 and 47.33333"
Entities
  • Place names (Places)