Наши вести : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Наши вести : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: турнета на Хр. Морфова и Л. Прокопова; годишен концерт на Музикалната акадимия в София и отчет на директора Д. Хаджигеоргиев; ред. съобщ. до абонатите; Михаил Кочев поканен за представител на в-ка на фестивала във Варна; първи голям народен концерт от народните хорове в Плевен, Лом и София във Враца със слова на Хр. Панчев и П. Антов; концерт на братя Христови в салона на "Модерен театър"; нова бълг. опера на Д. Хаджигеоргиев "Зайря"по текст на Антон Страшимиров; първи клавирен концерт на Флор. Казанджиева; муз. сезон във Варна закрит с два концерта на военните оркестри с диригент Петър Касабов и две сказки от муз. критик Ив. Камбуров; отпусната субсидия 20 000 лв. на Съюза на нар. хорове; XI конгрес на Бълг. муз. съюз ще се състои в София на 28 - 30 авг. 1926 г.; Драгомир Казаков публикува в "Музикален вестник" спомени за създаването на първата бълг. оперна трупа през 1890 - 1892 г. заедно с Ив. Славков и А. Букорещлиев; в Белград се е открила Югославянска муз. изложба, уредена от първото Белградско певческо д-во, съпроводена с концерт в деня на откриването, в който са изпълнени и две хороводни песни от Добри Христов; в Русе има вакантно място за солист-кларнетист при музикантската команда на 5-а пех. дружина; опера-скица "Меглена" от Йосиф Чешмеджиев е изпълнена за първи път на 4 март 1926 г. от ученици от I Софийска девич. гимназия под диригентството на автора; опровержение на съобщ. от мин. бр - не е имало духова музика при педагог. гимназия под ръководството на Хр. Маников

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 23.32415, 23.8, 27.91667, 27.6, 12.83333, and 11.63858"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.69751, 42.66667, 43.21667, 43.21667, 42.83333, and 46.73822"
Entities
  • Place names (Places)