Благоустройство : Изложение за извършената работа от Старозагорското Окръжно кооперативно планоснемачно бюро за времето от 1.І. до 31.ХІІ.1924 година
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Благоустройство : Изложение за извършената работа от Старозагорското Окръжно кооперативно планоснемачно бюро за времето от 1.І. до 31.ХІІ.1924 година

Description

    • Отчет на ръководителя на землемерната и регулационна строителната служба инженер Д. Николов, за извършената работа от Старозагорското окръжно кооперативно планоснемачно бюро, за времето от 1 ян. до 31 дек. 1924 г. Данните са представени по окръзи и околии в следния ред : Старозагорски окръг - Старозагорска околия, Казанлъшка околия, Чирпанска околия, Новозагорска околия ; Хасковски окръг - Харманлийска околия, Борисовградска околия, Хасковска околия. През 1947 г. Борисовград се преименува на Първомай.

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 25.33333, and 25.4"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.2, and 42.61667"
Entities
  • Place names (Places)