Вести из науката, литературата и живота : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Вести из науката, литературата и живота : [Съобщения]

Description

  • Х. У. България и българите [сказка в "Източното географическо дружество в Нанси]. - С. Д. Парижката всемирна изложба. - Д. Н. Меричлерски извор. - Д-р Д. Мишките и плъховете, мухите и комарите като разносители на болести. - Н. Б. Сънищата подложени на експериментална проверка. - Стефан Коев. Психология на мравките. - Т. В. Слънчево затъмнение. - Г. П. С. Археологишко дружество в столицата. - Дейността на учителската дружба в Стара Загора. - В. Р. Дейността на дружеството "Лес" в Сливен. - Г. Х. "Бунтовници" на чешки. - Сборник за хорово пение [под редакцията на Дим. Х. Георгиев, учител в Стара Загора]. - Подаръци [г-н Шаханов подарява по една годишнина от "Надежда"].
  • Сведения за преводи, научнопопулярни четива, природни явления, културни събития, дружества.

Properties

Time

 • Date:

  • [1900]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, and 25.56667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, and 42.45"
Entities
 • Place names (Places)