Технически проучвания на синдикалния обект през 1930 г. | Ковачев, Кою Ст. ; Атанасов, Димитър ; Бойдашев, Димитър ; Мандаджиев, Стефан ; Чирпанлиев, Никола
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Технически проучвания на синдикалния обект през 1930 г. | Ковачев, Кою Ст. ; Атанасов, Димитър ; Бойдашев, Димитър ; Мандаджиев, Стефан ; Чирпанлиев, Никола

Description

  • Отчетът е подписан от управителния съвет на синдиката с председател Кою Ст. Ковачев и членовете - Димитър Атанасов, А-р Димитър Бойдашев, Стефан Мандаджиев, Д-р Никола Чирпанлиев.
  • Обобщени данни за състоянието на синдикалния обект относно : Топографическите данни за източника на напояването ; Хидротехническите проучвания ; Водостопанския план ; Електрификацията ; Напояването на Старо-Загорското поле и извършените технически работи през отчетната година.

Classifications

Properties

Time

 • Date:

  • [1931]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, and 25.56667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, and 42.45"
Entities
 • Place names (Places)