Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: 30 г. муз. дейност на Зл. Станчев; успешен симфон. концерт в Нова Загора под диригентството на А. Ковачев и солист В. Янакиев; уволнена оперната управа - П. Наумов, И. Осипов, П. Стефанов, М. Померанцева-Мухина, вр. изп. дл. директор П. К. Стойчев; Н. Абаджиев издал втората кн. от б-ка "Музика" - Паганини; нова стихосб. на Ив. Мирчев под печат; П. Дирликов работи за идеята на Мишо Тодоров за създаване на оркестър от бълг. модернизирани инструменти в Сливен; пол. пер. изд. в ред.; предстоящ концерт на Шаляпин в София; концерт в Париж на Александър Иванов Таранковий; участия на Петър Райчев в оперните спектакли на Софийската опера; първи концерт в София на Асен Вапорджиев - контрабас; първи концерт на П. Пелишек в София - пиано; шести симфон. концерт на Народната филхармония, посветен на Дворжак; Ив. Скордев написал "Българска увертюра" върху нар. мотиви; Мишо Тодоров композирал "Иванко" - предстои поставянето й в Сливен; бенефис на Маестро Г. Атанасов с новата опера "Македонската кървава сватба"; предстоящо гостуване на пол. оперен артист Грушчински в Народната опера.

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 26.01667, 23.32415, and 23.8"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.48333, 42.69751, and 42.66667"
Entities
  • Place names (Places)