Вести из чужбина : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Вести из чужбина : [Съобщения]

Description

  • Издателска неточност в номерацията на бр. 11 - 12, 20.09.1926 отбелязан като бр. 12 - 13. Бр. 13, 20.10.1926 е самостоятелен.
  • Съдържа: в Стокхолм е открита нова концертна зала "Концертхаус", дело на арх. Ивар Тенгбом; Виктор Жил изнесъл Шопенов рецитал в Париж; в. "Comoedia" организирал среща с критика Анри Прюниер за "Съвременната песен в Италия" с участ. на певицата от Парижката опера Жоа Марк Арден; в Парижкия театър се играе "Човекът, който си продаде душата на дявола" от Жан Нугес; къщата Heugel в Париж обявила конкурс за написване на оригинална опера; Падеревски в Америка и Франция; рецитал на Алфредо Корто в Парижката опера с произведения на Шопен и шуман; рецитал на рус. певица Нина Олберг в парижката зала "Комедия"; предвидени финансови средства в бюджета на Министерството на просветата за развитие на муз. дело в Чехословашко; Третият междунар. муз. фестивал е проведен през юни в Цюрих; Алфредо Казела ангажиран за диригент на симфон. оркестър в Ню Йорк; САЩ предвиждат ежегодно в бюджета си 800 млн. долара за музика; муз. изпълнения на Ариго Сарато; плануван за 1928 г. певчески фестивал в Прага по случай 10 г. на Чешката република и 60 г. от основаването на певческото д-во в Чехословашко; П. Панов поканен от Щутгардската концертна дирекция да изнесе там бълг. концерт; Макс Шилингс напуснал Берлинската опера; представления в Берлинската опера за изтеклия сезон; успешни концерти на чешката филхармония с диригент В. Талих в Англия, Швеция, Норвегия; починал директорът на консерваторията в Прага Индржих Кан; известни диригенти според муз. преса; Лазар Самински дирижирал в Париж концерт от произведения на модерни автори; рус. муз. критик Борис дьо Шльоцер представил руската музика в Париж, а рус. певица Феля Литвина изпълнила разл. пиеси от руски композитори; концертна обиколка на фр. пианист Жил-Марше в Япония.

Properties

Time

 • Date:

  • [1926]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "2.0, 2.3488, 18.0649, 15.0, 8.54323, 8.01427, 8.55, 8.66667, 6.51084, and 10.0"
Latitude: "46.0, 48.85341, 59.33258, 62.0, 47.3711, 47.00016, 47.36667, 47.41667, 58.24026, and 62.0"
Entities
 • Place names (Places)