[Четвъртия] IV-я международен фестивал в Цюрих | Прюниер, Анри
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

[Четвъртия] IV-я международен фестивал в Цюрих | Прюниер, Анри

Description

  • Истинското име на А. П. Берсенев е Георги Тодоров Стоянович.
  • Високият престиж на Международното дружество за съвременна музика, положителна оценка за швейцарското домакинство на Фестивала, подробно представяне на участниците и представената музика. Междунар. жури в състав: Страрам, Шимановски, Онегер, Шерхен и Блис, подбрали партитурите за концертите; оркестър на "Тонхале" изпълнява симф. произведения под диригентството на Волкмар Андреа, Алфредо Казелла, Антон Веберн и др.

People

Classifications

Properties

Time

 • Date:

  • [1926]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "8.54323, 8.01427, 8.55, and 8.66667"
Latitude: "47.3711, 47.00016, 47.36667, and 47.41667"
Entities
 • Place names (Places)