Наши вести : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Наши вести : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: първият общодостъпен концерт за сезона ще бъде посветен на славянската музика и бъде придружен от беседа върху славянската музика; клавирен концерт на Тамара Янкова; подготовка на новозагорското муз. д-во "Родна песен" за новия сезон, довършване на сградата на читалище "Развитие" в Нова Загора; певческото д-во в Чирпан подготвя първия си концерт с пиеси от родни авт., ръководителят на смесения хор Михаил Кочев репетира нар. песни от Д. Христов, Й. Чешмеджиев, А. Букорещлиев и др.; концерти на Боян Константинов в Ст. Загора, единият е пред учащата младеж, придружен от беседа на А. П. Берсенев за Н. Паганини; диригентът А. Ковачев подготвя нов репертоар за общодостъпните симфонични концерти, които ще се провеждат през сезона в Ст. Загора, Нова Загора, Казанлък, Ямбол и Габрово, концертмайстор и солист В. Янакиев и солови пиеси на младия виолончелист Борис Грозев; съобщ. от Музикалната кооперация в София за доставка на муз. инструменти, ноти и др. пособия от реномирани муз. къщи; ред. съобщ.; в чит. "Искра" в Казанлък подготвят операта "Тахир-Беговица" от Д. Хаджигеоргиев; концерт на Хр. Мянков в Казанлък; концертният живот в Хасково през летния сезон - от военната музика на 10 Родопски полк под управл. на капелмайстор Игнатев; театр. критик Васил Стефков става постоянен сътрудник и муз. кореспондент за вестника от Париж; в ред. е получена пиесата за цигулка със съпровод на пиано "Мечта" от В. П. Върбанов; успешен концерт на Асен Вапорджиев в салона на д-во "Театър"; група музиканти от оркестъра на киното "Модерен театър" - Наталия Зафирова, Дим. Димитров, В. Грозев и Вл. Караризов ще уреждат камерни концерти в града и съседните градове; идея на певческото д-во в Пловдив за провеждане на муз. събор в града през великденските празници от хоровете в Южна България; "Литургия на Св. ИИван Златоуст" на църк. композитор Петър Динев е получена в редакцията; концерти на Хр. Морфова и Л. Прокопова в София; концерт на Боян Константинов в София; получен в ред. "Лист на муз. д-во Маестро Атанасов", год. 3, бр. 1.

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 25.4, and 26.01667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.61667, and 42.48333"
Entities
  • Place names (Places)