Наши вести : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Наши вести : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: концерт на Христина Морфова и Людмила Прокопова в София; предстоящи концерти на Ян Кубелик в София; в Айтос е образуван струнен оркестър от местни муз. сили под диригентството на Стайко Касабов, който получава струнни инструменти на изплащане от фабрика "Кремона" в Казанлък; в Сливен е образуван "Дом на изкуствата и печата" и към него се формира народен хор и оркестър под ръководството на М. Райнов, Мишо Тодоров, В. Димитров и капелмайстор Дирликов; открива се подписка за петата годишнина на единственото сп. за малки деца "Детска градина".

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 23.32415, 23.8, 27.25, 26.28333, and 26.32917"
Latitude: "42.66667, 42.69751, 42.66667, 42.7, 42.66667, and 42.68583"
Entities
  • Place names (Places)