Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Срокът за връщане на попълнените формуляри за абонамент се удължава до 15 октомври ; Съобщение за монтирана кутия за обяви до д-вото ; Апел към нередовните хористи за редовно посещение на репетициите ; Концерти на Надя Ковачева и пианистката Лиляна Добри Христова в София ; Оперни представления в Народната опера - София ; Умоляват се абонатите да сигнализират в редакцията при нередовно получаване на вестника ; Наталия Зафирова дава уроци по пиано ; Д-во "Родопска песен" - Пазарджик, представя оперетата "Ветрената мелница", дирижирана от Коста Георгиев ; Оперни представления в Кооперативния театър - София ; Предстоящо представление в София - оперетата "Наталка Полтавка" от Лисенко, в изпълнение на Украинския театър ; Паметно утро по случай 10 год. от смъртта на Димчо Дебелянов, устройва Дома на изкуствата в салона на д-вото.

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Народна библиотека ИВАН ВАЗОВ - Пловдив

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, and 25.56667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, and 42.45"
Entities
  • Place names (Places)