Народна просвета : Отчет за състоянието на учебното дело (народни, частни, основни училища) в Старозагорския окръг през 1923/1924 година (от 15.IX.1923 год. до 15.IX.1924 год.) | Колев, Бойчо
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Народна просвета : Отчет за състоянието на учебното дело (народни, частни, основни училища) в Старозагорския окръг през 1923/1924 година (от 15.IX.1923 год. до 15.IX.1924 год.) | Колев, Бойчо

Description

  • Съдържа : Детски училища ; Първоначални училища - училища, ученици, учителски персонал, условия за възпитание и обучение, училищна покъщнина, учебни помагала, училищни библиотеки, училищни градини, дейността на учителския персонал, издръжка на основните училища, училищни имоти, капитали, дейността на училищните институти - училищни настоятелства, окръжен училищен съвет, инспекторски съвет ; Прогимназии ; Частни училища - начални турски, еврейски, арменски училища и турски частни прогимназии; Сиропиталища.
  • Подробен отчет и анализ на Старозагорската окръжна училищна инспекция на работата и състоянието на училищата в окръга, изготвен от окръжния училищен инспектор Бойчо Колев. Съдържа множество цифрови данни.

People

Properties

Time

 • Date:

  • [1926]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 25.33333, and 26.01667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.2, and 42.48333"
Entities
 • Place names (Places)