Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа : Общ концерт на д-во "Кавал" и местния клон от Съюза на професионалните музиканти и хорът на Зл. Станчев ; Д-во "Кавал" подготвя първо действ. от операта "Гергана" ; Предстоящ общодостъпен симф. концерт в Казанлък с участието на В. Янакиев, А. П. Берсенев, Казанлъшко певческо д-во, ръководено от П. Стайнов ; Концертна обиколка из Европа на Хр. Морфова и Л. Прокопова ; Първи популярен концерт в Казанлък, даден от оркестър на тамошния клон от съюза на проф. музиканти и смесен хор на певческото д-во под ръководството на П. Стайнов ; В Самоков е уреден симфон. оркестър от военни музиканти и любители граждани с диригент А. Вълков и солист Т. Велинов ; Ред. съобщение до членовете на местния клон от съюза на профес. муз. ; Писмо от П. Наумов в отг. на откритото писмо на Българския музикален съюз.

Properties

Time

  • Date:

    • [1925]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 25.4, and 23.5528"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.61667, and 42.337"
Entities
  • Place names (Places)