Download

Can I use it?

Free Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

  • Съдържа : Общ концерт на д-во "Кавал" и местния клон от Съюза на професионалните музиканти и хорът на Зл. Станчев ; Д-во "Кавал" подготвя първо действ. от операта "Гергана" ; Предстоящ общодостъпен симф. концерт в Казанлък с участието на В. Янакиев, А. П. Берсенев, Казанлъшко певческо д-во, ръководено от П. Стайнов ; Концертна обиколка из Европа на Хр. Морфова и Л. Прокопова ; Първи популярен концерт в Казанлък, даден от оркестър на тамошния клон от съюза на проф. музиканти и смесен хор на певческото д-во под ръководството на П. Стайнов ; В Самоков е уреден симфон. оркестър от военни музиканти и любители граждани с диригент А. Вълков и солист Т. Велинов ; Ред. съобщение до членовете на местния клон от съюза на профес. муз. ; Писмо от П. Наумов в отг. на откритото писмо на Българския музикален съюз.

Properties

Time

 • Date:

  • [1925]
 • Period:

  • 2 quarter of the 20th century

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора
  • http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Location

 • Location:

  • Bulgaria
  • Стара Загора
  • Казанлък
  • Самоков
  • Stara Zagora
  • Kazanlak
  • Samokov
  • http://sws.geonames.org/726848/
  • http://sws.geonames.org/730496/
  • http://sws.geonames.org/727462/
  • http://sws.geonames.org/864559/
  • http://sws.geonames.org/727461/
Longitude: "25.64194, 25.4, 23.55, 25.6, and 23.55"
Latitude: "42.43278, 42.61667, 42.33333, 42.48333, and 42.33333"
Entities
 • Time spans and dates (TimeSpan)

 • Place names (Places)