Наши вести : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Наши вести : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: мнение на критика Йосиф Чешмеджиев във в. "Македония" за концерта на Боян Константинов в София; Г. Цветков от Котел пише за новосъздаден струнен оркестър от млади начинаещи любители музиканти под диригентството на Г. Захариев; два концерта на виолончелиста Славко Попов в салона на д-во "Театър" в Ст. Загора; предстоящи концерти-конферанси на симфон. оркестър на 12 пех. дружина с участ. на А. П. Берсенев; редакцията на в-ка ще публикува портрети на известни музиканти, придружени с кратки бележки за живота и артистичната им дейност и рубрика за последните концерти на западните артисти с програмите им; обръщение на редакцията към вс. учители по муз., ръководители на муз. д-ва, хорове и оркестри да изпращат кратки сведения за муз. живот в техните градове; подготовка на муз. среди в столицата и провинцията за 100-годишнината на Бетовен; концерт на Мъжката гимназия в Ст. Загора с ученическия оркестър, попълнен с професион. музиканти; успешен първи популярен концерт на 12 пех. дружина в града, предстои и втори; Ив. Кох, концертмайстор на оперния оркестър, си е подал оставката поради ниското възнаграждение; успешен дебют на В. Бобчевски, дирижирал операта на Верди "Бал-маскарад"; гастрол на г-жа Роговска-Христич от Белградската опера в Ст. Загора; предстояща концертна обиколка на Сашо Попов в Германия - 200 концерта и в Италия - 40 концерта, негов акомпаниатор е нем. пианист Фред Гроне.

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 23.32415, and 23.8"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.69751, and 42.66667"
Entities
  • Place names (Places)