Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Предстоящ Шести популярен концерт, посветен на Л. Бетховен; участие на г. Баталов и пианистката г-жа Рафаилова-Козарова в съдийско-адвокатския концерт-бал; концерт на братя Владигерови; участие на старозагорци в комисия към министерството на просветата за нововъдения в изучаването на музика в ср.училища; отбелязване 100-годишния юбилей на Сметана в Чехословакия и България; Съюзът на проф. музиканти в България приет за член на Съюза на умствените работници; трети редовен конгрес на Съюза на проф. музиканти - Варна, 21.04.1924.; нови назначения на музикални дейци; починали музиканти; драматичния тенор Георги Господинов приет за артист в Народната опера; муз. д-во в града е решило да се казва "Кавал" по примера на по-старото, основано през 1897-98 г. от Георги Байданов, Димитър Хаджигеоргиев, Петко Икономов и Грозю Грозев; дневнинка (музикален празник) на Търговската гимназия с участието на струнен оркестър на 12-а пех. дружина и др. сили; представление на "Малката кибритопродавачка" от Мишо Тодоров в Нова Загора; командировани артисти от Народната опера на специализация в Париж, Виена, Берлин и др.; предстоящи концерти на Музикалната академия; голям симфоничен концерт в София, с участие на новосъставения симф. оркестър от 100 изпълнители, под диригентството на маестро Атанасов в театър Одеон.

Classifications

Properties

Time

  • Date:

    • [1924]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, and 25.56667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, and 42.45"
Entities
  • Place names (Places)