Трансваал и Оранж, двете републики на бурите | Балтов, К.
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Трансваал и Оранж, двете републики на бурите | Балтов, К.

Description

    • Датирана Стара Загора, Велики четвъртък 1900 г.
    • Поради религиозните гонения в Европа през 17 в. много холандски преселници и фр. протестанти се заселват в Южна Африка и основават Капската колония. Устройство, управление и природни дадености на колонията. Под термина "Бурски републики" се разбира поредица от държавни формирования на бурите, съществували в края на 18 в. и през 19 в. на част от територията на днешната Република Южна Африка. В основата на тези държавици стоят бели колонисти, в по-голямата си част от холандски произход. Бурските републики имат кратък живот, най-известните от тях успяват да съхранят своята независимост около 50 г. Трансваал е територия в североизточната част на ЮАР между реките Ваал и Лимпопо. Първоначано част от Бурската Южноафриканска Република, след Англо-Бурската война (1899-1902) се превръща в Колония Трансваал и е една от първите провинции на ЮАР, със столица Претория в периода 1910-1994 г.

People

Classifications

Properties

Time

  • Date:

    • [1900]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора