Протокол [за подялба на активите на Старозагорски окръг с новообразувания Хасковски окръг]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Протокол [за подялба на активите на Старозагорски окръг с новообразувания Хасковски окръг]

Description

  • Обща сметка за инвентара на окръга и подялбата на средствата след разделянето му на Старозагорски и Хасковски.
  • Протокол за отделяне на нов Хасковски окръг от Старозагорския и подялба на капиталите, фондовете и имуществото, пропорционално на населението. Данните са разделени на два отдела, всеки от които включва няколко точки и описи. В първи отдел - Капитали и имущества, влизат : Общи и Числящи се фондове и тяхната подялба, Недобори, Задължение на бившия общ Старозагорски окръг, Инвентар, Излишъци от сключени бюджетни упражнения, Облигации от народния заем, Библиотека и извлечение от каталога й, Недвижими имоти, Архив. Във втория отдел влиза подялбата на Кооперативното планоснемачно и на Водоснабдителното бюро. Протоколът завършва с обща сметка за инвентара на окръга и подялбата на средствата след разделянето му на Старозагорски и Хасковски.

Properties

Time

 • Date:

  • [1926]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 25.55557, and 25.91667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 41.93415, and 41.83333"
Similar items
Entities
 • Place names (Places)