Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: балетен спектакъл на Клио Щаси в Ст. Загора; концерт на Детска муз. китка "Родни звуци"; оперен спектакъл на рус. артисти А. Н. Дракули и Я. Петров в Ст. Загора; успешен общодостъпен концерт на староз. симфоничен оркестър в Нова Загора; камерен концерт на Сашо Попов във военния клуб в София; починал Ксав. Шарвенка; първи популярен концерт на I Чирпанска муз. китка в Чирпан под ръководството на М. Кочев; отговор на П. Наумов на стр. на в. "Рампа" по повод отвореното писмо от Бълг. муз. съюз; помирение и съгласие за съвместна дейност между д-во "Кавал" и местния съюзен клон; първи съвместен концерт на двете организации в града; ред. съобщ. за печ. и грамат. грешки; безпл. притурка към в-ка за Д. Хаджигеоргиев; помощ от центр. управл. за семейството на починалия К. Бабаев; Коледни песни от Мишо Тодоров, получени в ред; Комитетът на Муз. съюз моли членовете си да изпратят по една хармонизация за смесен хор на химна "Шуми Марица".

Properties

Time

  • Date:

    • [1925]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, and 25.56667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, and 42.45"
Entities
  • Place names (Places)