Вести из чужбина
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Вести из чужбина

Description

    • Съдържа : Театърът на Майерхолд е представил премиерата на Третяков "Крещящия Китай" ; Камерният театър е представил пиесата "Розита" от А. Я. Таиров и худ. Г. Б. Якулов ; А. И. Южин отстранен от длъжността директор на Академ. Малък театър имал голям успех в ролта на Фамусов в "От ума си тегли" ; Артистите от Държ. балет Л. А. Жуков работят на постановката на "Дъщерята на порта" ; Школата на класическата буфонада поставя "Дон Жуан" от Моцарт ; Пиесата на Фагезак, която се играе в редица европ. градове "Човек в клетка" е била предст. от Революционния театър в Москва ; Московският Малък театър открива сезона с "Ревизор" ; Артистът от Московският театър Берсенев ще играе в новата пиеса на М. Горки - "Фалшивата монета" ; Еврейският худож. театър "Габима" с турне на старохоландски в театър "Де Ла Маделен".

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "37.61556, 37.60667, 100.0, 2.0, 2.3488, and 37.5"
Latitude: "55.75222, 55.76167, 60.0, 46.0, 48.85341, and 55.75"
Entities
  • Place names (Places)