Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: тържество в театъра с участ. на музиката на 12-а пех. дружина капелмайстор А. Ковачев, Детска муз. китка с рък. Т. Пъндев и Бойчо Абаджиев с декламация на стих. от Ив. Вазов; критика за статиите на Андрей Георгиев във в. "Музикант" за некомпетентност във военните музики; от местния клон на Съюза на профес. музиканти в Русе са избрани делегати за поредния конгрес и гласувани командировъчни, военният музикант Коста Михайлов дарява полагаемата му се сума за клоновата каса; ред. на в-ка (А. П. Берсенев) е поканен от муз. д-во "Родна песен" в Нова Загора с беседа на първия концерт на д-вото; Йозеф Борош - акордьор на пиана, в Ст. Загора; Ат. Димов издал в отделни свитъци своите нови композиции; новата увертюра на Ив. Скордев "Жетварка" ще се изпълни за първи път от симфон. оркестър в Ст. Загора на петия общодостъпен концерт; получени пер. изд. в редакцията.

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 26.0, 25.97083, and 26.01667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 43.7, 43.85639, and 42.48333"
Entities
  • Place names (Places)