Download

Can I use it?

Free Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

  • Съдържа: тържество в театъра с участ. на музиката на 12-а пех. дружина капелмайстор А. Ковачев, Детска муз. китка с рък. Т. Пъндев и Бойчо Абаджиев с декламация на стих. от Ив. Вазов; критика за статиите на Андрей Георгиев във в. "Музикант" за некомпетентност във военните музики; от местния клон на Съюза на профес. музиканти в Русе са избрани делегати за поредния конгрес и гласувани командировъчни, военният музикант Коста Михайлов дарява полагаемата му се сума за клоновата каса; ред. на в-ка (А. П. Берсенев) е поканен от муз. д-во "Родна песен" в Нова Загора с беседа на първия концерт на д-вото; Йозеф Борош - акордьор на пиана, в Ст. Загора; Ат. Димов издал в отделни свитъци своите нови композиции; новата увертюра на Ив. Скордев "Жетварка" ще се изпълни за първи път от симфон. оркестър в Ст. Загора на петия общодостъпен концерт; получени пер. изд. в редакцията.

Properties

Time

 • Date:

  • [1926]
 • Period:

  • 2 quarter of the 20th century

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София
  • http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Location

 • Location:

  • Bulgaria
  • Стара Загора
  • Русе
  • Нова Загора
  • Stara Zagora
  • Ruse
  • Nova Zagora
  • http://sws.geonames.org/726848/
  • http://sws.geonames.org/727523/
  • http://sws.geonames.org/728742/
  • http://sws.geonames.org/864559/
  • http://sws.geonames.org/453751/
  • http://sws.geonames.org/728741/
Longitude: "25.64194, 25.97083, 26.01667, 25.6, 26.51667, 26.28333, and 26.05"
Latitude: "42.43278, 43.85639, 42.48333, 42.48333, 43.63333, 42.66667, and 42.45"
Entities
 • Time spans and dates (TimeSpan)

 • Place names (Places)