Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: инф. за великденскиконцерт; Детска муз. китка "Родни звуци" представя "Пепеляшка" и за първи път в Стара Загора известната детска опера "Птичата воденица" от Ж. Бордез, превод на Ами Бакалов; юбилей на Р. Коджаманов; концерти на Петко Г. Стайнов в Пловдив; симфонични концерти в столицата, уреждани от Съюза на професионалните музиканти под диригентството на Маестро Г. Атанасов, концертмайстор Сашо Попов; ново загл. в репертоара на Народната опера; юбилей на Ал. Кръстев; слово на Димитър Хаджигеоргиев за творчеството на Б. Сметана по случай 100-годишния му юбилей; съобщение от Виена за концерт на бълг. виолончелист Светослав Марчинков; честване на 15-годишна муз. дейност на диригента Тодор Хаджиев, един от основателите на операта; концерт на севлиевските ученици; покана от настоятелството на староз. клон на Съюза на профес. музиканти за редовно годишно събрание.

Properties

Time

  • Date:

    • [1924]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, and 25.56667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, and 42.45"
Entities
  • Place names (Places)