Download

Can I use it?

Free Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

  • Съдържа: ред. съобщ. за в-ка; награда за А. Ковачев от Н. В. Царя - орден за гражд. заслуга V степен; гостуванията на Ана Тодорова в нашата опера; Нар. опера закрива сезона с операта "Кармен"; увертюрата "Жетварка" от Ив. Скордев, изпълнена за първи път в Ст. Загора на V общодостъпен концерт; концерт на детска муз. китка "Родни звуци" с ръков. Т. Пъндев и акомпанимент Наталия Зафирова; М. Кочев е организирал оркестър към местното певческо дружество в Чирпан; д-во "Чирпански юнак" е съставило малка духова музика от профес. музиканти под ръководството на Зах. Георгиев и музиката свири всяка вечер в градската градина; нова духова музика е сформирана към Педагогическата гимназия в Ст. Загора, състояща се от 25 ученика под ръководството на Хр. Маников; ред. съоб. за публикации в следващия бр.; Д. Хаджигеоргиев си е подал оставката от оперния комитет; изпит в Нар. опера за вакантно място; получени пер. изд. в ред.; концерт на Сашо Попов в София; отговори на въпросите на председателя на професионалния муз. съюз, зададени в бр. 19 и 20 на в. "Музикант" за военно-муз. дело; Бетовенов концерт в Ст. Загора с участ. на симфон. оркестър, комплектуван от струнния оркестър на 12-а Балканска дружина и местни муз. сили.

Properties

Time

 • Date:

  • [1926]
 • Period:

  • 2 quarter of the 20th century

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София
  • http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Location

 • Location:

  • Bulgaria
  • Стара Загора
  • Чирпан
  • София
  • Stara Zagora
  • Chirpan
  • Sofiya
  • http://sws.geonames.org/726848/
  • http://sws.geonames.org/732452/
  • http://sws.geonames.org/727011/
  • http://sws.geonames.org/864559/
  • http://sws.geonames.org/732451/
Longitude: "25.64194, 25.33333, 23.32415, 25.6, and 25.38333"
Latitude: "42.43278, 42.2, 42.69751, 42.48333, and 42.23333"
Entities
 • Time spans and dates (TimeSpan)

 • Place names (Places)