Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: ред. съобщ. за в-ка; награда за А. Ковачев от Н. В. Царя - орден за гражд. заслуга V степен; гостуванията на Ана Тодорова в нашата опера; Нар. опера закрива сезона с операта "Кармен"; увертюрата "Жетварка" от Ив. Скордев, изпълнена за първи път в Ст. Загора на V общодостъпен концерт; концерт на детска муз. китка "Родни звуци" с ръков. Т. Пъндев и акомпанимент Наталия Зафирова; М. Кочев е организирал оркестър към местното певческо дружество в Чирпан; д-во "Чирпански юнак" е съставило малка духова музика от профес. музиканти под ръководството на Зах. Георгиев и музиката свири всяка вечер в градската градина; нова духова музика е сформирана към Педагогическата гимназия в Ст. Загора, състояща се от 25 ученика под ръководството на Хр. Маников; ред. съоб. за публикации в следващия бр.; Д. Хаджигеоргиев си е подал оставката от оперния комитет; изпит в Нар. опера за вакантно място; получени пер. изд. в ред.; концерт на Сашо Попов в София; отговори на въпросите на председателя на професионалния муз. съюз, зададени в бр. 19 и 20 на в. "Музикант" за военно-муз. дело; Бетовенов концерт в Ст. Загора с участ. на симфон. оркестър, комплектуван от струнния оркестър на 12-а Балканска дружина и местни муз. сили.

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 25.33333, 23.32415, and 23.8"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.2, 42.69751, and 42.66667"
Entities
  • Place names (Places)