Download

Can I use it?

Free Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Земеделие и неговите отрасли

Description

  • Съдържа и статистически таблици за засетите площи през отчетния период със зърнени, бобови, зеленчукови, технически и др. култури; за количеството отглеждани домашни животни - по околии. Оригиналното заглавие в източника е Земледелие и неговите отрасли.
  • Анализ на отчетната година в отраслите : Земеделие ; Скотовъдство ; Лозарство ; Овощарство - градинарство ; Бубарство - черничарство ; Розопроизводство ; Пчеларство ; Кооперативно дело. Приложени са изложения за дейността на : Управителя на окръжния лозов разсадник в с. Кортен - А. Фотев ; Специалист-овощаря при окръжния овощен разсадник в Ст. Загора - Стефан Сливков.

Properties

Time

 • Date:

  • [1926]
 • Period:

  • 2 quarter of the 20th century

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора
  • http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Location

 • Location:

  • Bulgaria, , Descripción
  • Стара Загора
  • Нова Загора
  • Чирпан
  • Stara Zagora
  • Nova Zagora
  • Chirpan
  • http://sws.geonames.org/726848/
  • http://sws.geonames.org/728742/
  • http://sws.geonames.org/732452/
  • http://sws.geonames.org/864559/
  • http://sws.geonames.org/728741/
  • http://sws.geonames.org/732451/
Longitude: "25.25, 25.64194, 26.01667, 25.33333, 25.6, 26.28333, 26.05, and 25.38333"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.48333, 42.2, 42.48333, 42.66667, 42.45, and 42.23333"
Entities
 • Time spans and dates (TimeSpan)

 • Place names (Places)