Земеделие и неговите отрасли : Отчет за състоянието на кооперативното дело в Н[ово]-Загорска околии и извършената работа от кооператорите при Окръжната постоянна комисия Светослав Попов и Димо Колев през настоящата 1924 година | Попов, Светослав and Колев, Димо
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Земеделие и неговите отрасли : Отчет за състоянието на кооперативното дело в Н[ово]-Загорска околии и извършената работа от кооператорите при Окръжната постоянна комисия Светослав Попов и Димо Колев през настоящата 1924 година | Попов, Светослав and Колев, Димо

Description

  • Съдържа : Статистическо сведение на кооперациите от Новозагорска околия ; Извършена работа (по села). Съд. и : табл. със статист. сведения на кооп.
  • За състоянието на кооперативното дело в Новозагорска околия през 1924 г.

Properties

Time

 • Date:

  • [1926]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25 and 26.01667"
Latitude: "42.66667 and 42.48333"
Entities
 • Place names (Places)