Наши вести : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Наши вести : [Съобщения]

Description

  • Истинското име на А. П. Берсенев е Георги Тодоров Стоянович.
  • Съдържа: Нар. опера е поставила "Манон" от Т. Хаджиев; Христина Морфова и Людмила Прокопова с блестящ концерт в Ст. Загора; концерт на Люба Т. Краева в Пловдив; два концерта на Плевенския хор, ръководен от Ив. Сорокин, в София; народен концерт на хора на Певческото д-во в Пловдив под диригентството на А. Цариградски; получен сб. "Коледарска китка" от Ат. Ив. Попов, съдържа песни за коледуване със смесен хор; Ал. Адамов избран за предс. на русенския клон от Съюза на профес. музиканти; Асен Карастоянов назначен за диригент на държ. оркестър при мината в Перник; певческото д-во в Чирпан е дало първия си концерт с хор и оркестър, ръководени от Михаил Кочев; ред. отговор на запитване - Гр. Ив. Грозев (контра басист) е учител по фр. ез. и Ат. Пешев (тромбонист от оркестъра в Казиното), натоварен да обучава духовата музика при мъжката гимназия; концерт на детската муз .китка под ръководството на Т. Пъндев; смесеният хор на Борис Фетфаджиев ще участва за първи път в популярния концерт на 12 пех. дружина; вторият популярен концерт, посветен на Шуберт с участ. на В. Янакиев, Борис Грозеви Смарагда Коларова; концерт на Хенриета Георгиева с участ. на Г. Баталов; първи камерен концерт на младите музиканти Д. Ив. Димитров, Борис Грозев и Вл. Караризов с участ. на пианиста от Пловдив Мих. Сборовски и А. П. Берсенев.

Properties

Time

 • Date:

  • [1926]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 24.75, 24.83333, 24.61667, and 24.63333"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.15, 42.26667, 43.41667, and 43.5"
Entities
 • Place names (Places)