Download

Can I use it?

Free Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Музикални вести из чужбина

Description

  • Вестите са подписани с Lira.
  • Относно музикалните събития в: Англия - Нова опера на Евгений Гросъ ; Концерт за пиано, изнесен от Кралското филхармонично общество ; Произведения изпълнени на детските концерти в Манчестеръ. - Белгия - Представяне на опери от Мусорски и Спонтини. - Холандия - Посещение на Стравнински и изпълнение на негови творби. - Италия - Премията от конкурса в Рим, печели триото на Виргилий Мортали ; Любимата опера на Италия - "Луиза" от Тарпантие. - Япония - Първо представление на Бетховеновата девета симфония.

Properties

Time

 • Date:

  • [1925]
 • Period:

  • 2 quarter of the 20th century

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора
  • http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Location

 • Location:

  • Belgium
  • Англия
  • Белгия
  • Холандия
  • Angliya
  • Belgiya
  • Holandiya
  • http://sws.geonames.org/2802361/
  • http://sws.geonames.org/2750405/
Entities
 • Time spans and dates (TimeSpan)

 • Place names (Places)