Санитарна служба в окръга | Енфеджиев, Д.
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Санитарна служба в окръга | Енфеджиев, Д.

Description

  • Към отчета са приложени таблици със санитарна статистика за ражданията и смъртността в окръга по етноси, пол и възраст, както и ведомост за ваксинациите и реваксинациите на децата и възрастните през 1924 г.
  • Отчет на окръжния лекар д-р Енфеджиев за санитарното състояние на Старозагорски окръг през 1924 г. Отчетът съдържа информация за разпределянето на окръга на държавни и окръжни санитарни околии, на фелдшерски и акушерски участъци; за околийските лекарски и участъкови фелдшерски амбулатории; за раждаемостта и смъртността в окръга ; за острите заразни болести и за общата заболеваемост. Направен е обзор на окръжната химическа лаборатория, на ваксинациите и реваксинациите, на окръжния хигиенен съвет.

People

Properties

Time

 • Date:

  • [1926]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 25.33333, and 26.01667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.2, and 42.48333"
Entities
 • Place names (Places)