Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: решение на местния клон на Съюза за участие на съюзните членове в муз. събития; юбилей на Н. Ив. Николаев; предстояща обиколка на Народната опера из страната, вкл. и Ст. Загора; успешен концерт на д-во "Червен кръст" с участ. на оркестъра на 12-а дружина под диригентството на А. Ковачев, с участ. на Р. Бойдашева, Хр. Байданов, В. Николов, Мара Георгиева, Клио Щаси; А. П. Берсенев приет за действителен член на Бълг. муз. съюз; в Казанлък е представена детска оперета "Чудната хубавица", либрето на Д. Тенчев, муз. Ив. Скордев, постановка Ив. Енчев-Видю и Г. Пирьов; муз. д-во "Гусла" в Ямбол ще празнува 25 г. дейност, поканени са и стар. музиканти А. Ковачев, Т. К. Пъндев, Зл. Станчев, А. П. Берсеневи др.; починали двама съюзни членове от Казанлък - Илия Илиев и Тодор Стоев; получени в ред. пер. изд.; бележка към предс. на на съюза; посещение на Вл. Узунов, секр.-касиер на Съюза в Ст. Загора; концертно утро в чест на 50 г. от смъртта на И. Макариополски с участ. на духовата музика, квартета на В. Янакиев, Любен Ахрянов; подготовка на операта "Гергана" под диригентството на А. Ковачев, хормайстор Зл. Станчев, реж. г-жа Шопова. Муз. комитет в състав: А. Ковачев, В. Янакиев, А. П. Берсенев, П. Икономов, Зл. Станчев и Т. Пъндев следи подготовката на операта.

Properties

Time

  • Date:

    • [1925]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 25.4, 26.5, and 26.63333"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.61667, 42.48333, and 42.33333"
Entities
  • Place names (Places)