Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: редакцията започва да издава безплатни притурки със снимки и кратки биогр. данни на велики световни композитори; за директор на Музикалната академия е избран Димитър Хаджигеоргиев; сформирана духова музика към 10-а жандармерийска дружина по инициатива на подполк. Кюпрюбашиев; инициатива за откриване на Музикална кооперация в София; Йосиф Чешмеджиев написва операта "Меглена"; на 22.09.1924 г. починал Константин Г. Бабаев - кларнетист от военна музика на 12-и пех. дружина, член на староз. клон от съюза на професион. музиканти; музикантите от Военното Н. В. Училище изпращат помощ на семейството на покойния К. Бабаев; юбилей в Свищов за 40-годишна муз. дейност на Тодор Иванов; концерт в Бургас на Н. Бехтеров и Петко Стайнов; образуван граждански хор при Бургаското муз. д-во "Родни звуци"; излиза от печат стихосбирката на Ив. Мирчев "Есенна флейта"; по инициатива на директора на Търговската гимназия в Ст. Загора Слави Абанозов е създадена ученическа духова музика с капелмайстор Атанас Ковачев и смесен хор с хормайстор Димитър Долапчиев; съвместна дейност между местния клон от Съюза на проф. музиканти и певческите дружества в Чирпан и Казанлък, ръководени от Михаил Кочев Петко Стайнов; последната опера на итал. композитор Ариго Боито "Нерон" поставена за първи път в Миланската скала; техн. нововъведение в Миланската скала.

Properties

Time

  • Date:

    • [1924]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 23.32415, 23.8, 27.46781, 12.83333, 27.23333, 9.0, 8.99423, and 8.75885"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.69751, 42.66667, 42.50606, 42.83333, 42.53333, 40.0, 40.39066, and 40.77014"
Entities
  • Place names (Places)