Ветеринарната служба въобще в Старозагорски окръг през 1923 година | Ангелов, Юрд.
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Ветеринарната служба въобще в Старозагорски окръг през 1923 година | Ангелов, Юрд.

Description

  • Съдържа и таблици и ведомости за отчетния период. Заглавието в източника е Ветеринарната служба въобще в Старо-Загорския окръг през 1923 година.
  • Отчет на Ветеринарната служба в Старозагорски окръг, изготвен от окръжния ветеринарен лекар Д-р Юрд. Ангелов в следните направления : Ветеринарен персонал и дейността му ; Епизоотии (заразните болести по домашните животни) ; Ветеринарни лечебници и амбулатории и фондовете за построяване на такива в окръга ; Общинска ветеринарна служба ; Превозни средства, отпуснати на окръжния ветеринарен лекар и в заключение - общата изразходвана сума от окръжния бюджет.

People

Properties

Time

 • Date:

  • [1924]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, and 25.56667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, and 42.45"
Entities
 • Place names (Places)