Протокол [за подялба на активите на Старозагорски окръг с новообразувания Хасковски окръг] : Баланс за приходите и разходите за времето от 1 януари 1912 год. до 30 юни 1923 год. на отцепените околии и села от окръжната кооперация по водоснабдяване селата в Старозагорски окръг, [които] се присъединяват към образувания Хасковски окръг
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Протокол [за подялба на активите на Старозагорски окръг с новообразувания Хасковски окръг] : Баланс за приходите и разходите за времето от 1 януари 1912 год. до 30 юни 1923 год. на отцепените околии и села от окръжната кооперация по водоснабдяване селата в Старозагорски окръг, [които] се присъединяват към образувания Хасковски окръг

Description

  • Балансът е изготвен от счетоводителя Н. Момчев. От 1947 г. Борисовград се преименува на Първомай.
  • Баланс за приходите и разходите на отцепените околии и села от окръжната кооперация по водоснабдяване на селата в Старозагорски окръг, които се присъединяват към новообразувания Хасковски окръг. Съдържа и списък за приходите и разходите от 1 ян. 1912 г. до 31 август 1923 г., на околиите и селата от Чирпанско, които се отцепват от старозагорската окръжната кооперация по водоснабдяване и се присъединяват към новообразувания Хасковски окръг от 1 април 1924 г ,

Properties

Time

 • Date:

  • [1926]

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.55557, 25.91667, 25.9, 25.21667, and 23.16667"
Latitude: "42.66667, 41.93415, 41.83333, 41.93333, 42.1, and 41.45"
Entities
 • Place names (Places)