Благоустройство : Държавни и общински пътища и мостове | Каблешков, Т.
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Благоустройство : Държавни и общински пътища и мостове | Каблешков, Т.

Description

    • Сведения и рекапитулации, представени в табличен вид, изготвени от окръжния инженер Стефан Коев : За състоянието на държавните и общинските пътища в Старозагорското техническо окръжие ; За предприятията по тези пътища ; За всички екзекутирани предприятия и сгради за времето от 1 ян. до 31 дек. 1924 г. ; За нужните кредити за работите, които трябва да се извършат през 1925/1926 г. по общинските пътища ; За персонала в старозагорското техническо окръжие : За отработената пътна тегоба. Приложени са и отчетите на градските инженери на Казанлък, Нова Загора, Чирпан и Ст. Загора.

People

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 25.4, and 26.01667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.61667, and 42.48333"
Entities
  • Place names (Places)