Наши вести : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Наши вести : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: подготовка за новия муз. сезон в Ст. Загора - Муз. д-во "Кавал" подготвя операта "Трубадур", нови общодостъпни симфонични концерти на 12-а пех. дружина, предстоящи нови пиеси на А. Ковачев, неизпълнявани досега в Ст. Загора; Кооперативният театър - София представил новата оперета "Юши"; концерт на рус. оперен артист Александър Н. Дракули в Хасково; Детската муз. китка под ръководството на Т. Пъндев подготвя нов репертоар за сезона; концертно турне на Хр. Морфова и Л. Прокопова в България; операта "Лакме" представена в Народната опера; ред. съобщ. за абонатите; първи концерт на Плевенския народен хор под диригентството на Ив. Сорокин; подполк. Пашев наредил на духовата музика на 12-а пех. дружина да свири всеки четвъртък на открито; концерт-бенефис на Асен Карастоянов в Станимака, досегашен диригент на оркестъра на кооперация "Асенова крепост", наследен от Христо Манолов; спектаклите на народната опера "Кавалерия Рустикана" и "Палячо" с нови декори; предстоящ концерт на Боян Константинов в Ст. Загора; предстоящи симфонични концерти на оркестъра на 8-а пех. дружина във Варна; очаквано гостуване на Славко Попов в Ст. Загора; македонските младежки организации са започнали да създават духови музики.

Properties

Time

  • Date:

    • [1926]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 23.32415, 23.8, 25.55557, and 25.91667"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.69751, 42.66667, 41.93415, and 41.83333"
Entities
  • Place names (Places)