Час, който е в разните градове на областта когато е пладне в Пловдив ; Час, който е в разните градове на областта, когато е пладне в Цариград ; Час, който е в разни градове, когато е пладне в Пловдив
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Час, който е в разните градове на областта когато е пладне в Пловдив ; Час, който е в разните градове на областта, когато е пладне в Цариград ; Час, който е в разни градове, когато е пладне в Пловдив

Description

    • Сравнителни таблици на часовете в градовете от Източна Румелия, когато в Пловдив и в Цариград е 12:00 часа по обяд (пладне), и на български и чужди градове, когато в Пловдив е пладне (12:00 часа).

Classifications

Properties

Time

  • Date:

    • [1884]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 24.75, 24.83333, and 25.4"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.15, 42.26667, and 42.61667"
Entities
  • Place names (Places)