Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: ред. за в-ка; отложен юбилея на Н. Ив. Николаев за края на месеца; концерти на Хр. Морфова и Л. Прокопова в столицата; Петър Иванов разговаря с д-р Фр. Чержовски; Хр. Маников назначен за учител в Мъжката гимназия; год. събрание на д-во "Кавал"; успешното представление на "Гергана"; подготовка на операта "Тахир-беговица" с партитура на Д. Хаджигеоргиев; инициаторите за духова музика на Мъжката гимназия - Хр. Ангелов и Д. Долапчиев; концерти на квартета на В. Янакиев през новия сезон; спектакъл на Клио Щаси; завършилите Муз. академия; концерти на Саша Попов в чужбина; В. Боб чевски на специализация във Виена; Тодор Георгиев назначен за капелмайстор (диригент) на музиката при 9-а дружина; концерт на Ал. Краев и жена му Мария Цариградска в Берлин; реферат на В. Стоин в Муз. академия; субсидия от м-вото на просветата за Бълг. нар. филхармония; получени пер. изд. в ред.; Н. Абаджиев основал муз. б-ка "Музика" за изд. на оригинална и преводн л-ра по муз. въпроси; изложение за заплатите на профес. музиканти и операта до министъра на Нар. просвета.

Properties

Time

  • Date:

    • [1925]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Библиотека РОДИНА - Стара Загора

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, 23.32415, and 23.8"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, 42.69751, and 42.66667"
Entities
  • Place names (Places)