Хроника : [Съобщения]
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Хроника : [Съобщения]

Description

    • Съдържа: общо год. събрание на местния клон на музикалния съюз за отчет на делегатите от IV конгрес и избор на настоятелство; призив към староз. членове да внесат предвидените вноски; оркестърът при киното с ръководител Хр. Байданов, подновява работата си; за първи път свири пред публика музиката на търг. гимназия с ръководител А. Ковачев; предстоящ концерт на д-во "Червен кръст" с участ. на оркестъра на 12-а пех. дружина, местния клон от съюза на проф. музиканти и В. Янакиев с неговия струнен квартет; военната музика на 12-а дружина ще свири всеки неделен следобед; под ръководството на М. Кочев ученици представят "Брат и сестра" от Бордез в Чирпан, а Детската муз. китка в Чирпан е предтавила оперетата на Мишо Тодоров "Малката кибритопродавачка" с диригент П. Делирадев; Н. Ив. Николаев издава сб. "Литургийно пение"; Т. К. Пъндев и негово резюме във вестник "Кавал"; получени в ред. пер. изд.; обявени наградите за детска музика; в София е основана муз. кооперация, избран и управ. съвет, настоятел за Ст. Загора А. Ковачев; бележка за статията на В. Бобчевски в бр. 9 - 10.

Properties

Time

  • Date:

    • [1925]

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - София

Location

Longitude: "25.25, 25.64194, 25.56667, and 25.33333"
Latitude: "42.66667, 42.43278, 42.45, and 42.2"
Entities
  • Place names (Places)